By Admin

Районът на община Брезово и Сърнена гора

Районът на община Брезово е част от Сърнена гора – най-източния дял на Средна гора. Този дял на планината се простира на запад от пролома на р. Стряма до завоя на р. Тунджа на изток. Крайната източа точка на Сърнена гора е Зайчи връх, където е разположено скалното светилище-обсерватория и тракийския град Кабиле. Тази част…

View More