Национален туристически поход Последният път на Хаджи Димитър

Мероприятието е част от Националния календарен план за 2022 г. за спортно-туристическа дейност на Българския туристически съюз (БТС) и е поставено под № 16 в раздел II „Национални прояви“.

I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Походът има за цел да запознае участниците в него и обществеността с последните дни от живота на Хаджи Димитър, като се премине по маршрута, по който останалите живи четници след битката на Бузлуджа са пренесли на носилка ранения си войвода до връх Къдрафил. Походът ще завърши на връх Къдрафил, където ще се отдаде почит на участниците в събитията от края на юли и началото на август 1868 г.

II. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПОХОДА

Походът ще се проведе от 04.08.2022 г. /четвъртък/ до 06.08.2022 г. /събота/, в района на  Стара планина, Розовата долина и Средна гора по следния маршрут: връх Бузлуджа, с. Енина, с. Виден, с. Турия, връх Къдрафил над с. Свежен.

ІІI.        ПРОГРАМА НА ПОХОДА

Първи ден 04.08.2022 г. /четвъртък/:

От 07:00 до 8:00 ч. – Пристигане /сборен пункт/ на участниците на хижа Малка Бузлуджа. Регистрация. Провеждане на подробен инструктаж с туристическите водачи и водачите /ръководителите/ на групи. Извозването на бивачните принадлежности, допълнителната храна и дрехи на туристите /допълнителен багаж/, се извършва от организаторите – от началната до крайната точка на похода. Туристите ще имат достъп до допълнителния си багаж във всички  места за почивка и бивакуване. Участващите в похода трябва да разделят багажа си. Личния багаж да носят сами, багажът за лагеруването ще бъде извозван от организаторите до лагерите.

От 08:00 до 09:00 ч. – Поднасяне на венци и цветя на паметника на Хаджи Димитър и неговите четници. Беседа от организаторите за извеждането на Войводата от битката на Бузлуджа.

От 09:00 до 13:00 ч. – Пешеходен преход от паметника на Хаджи Димитър до църквата „Св. Параскева“, с. Енина.

От 13:00 до 13:30 ч. – Беседа от организаторите за участието на свещеник Стефан Маналов в опелото и погребението на четниците на вр. Бузлуджа. Почивка, лично време (кафе, тоалетна, запасяване с хранителни продукти).

От 13:30 до 15:00 ч. – Превоз с автобус до с. Виден. По време на пътуването: беседа от организаторите за пребиваването на четниците, носещи ранения Хаджи Димитър във воденицата, намираща се сега на дъното на яз. Копринка. Почивка и обяд на принципа „сух пакет“, който всеки участник си осигурява сам.

От 15:00 до 18:00 ч. – Пешеходен преход от с. Виден до с. Турия, местността „Скока“ на Турийска река. Беседа от организаторите за пребиваването на четниците, носещи ранения Хаджи Димитър в къщата на поп Кольо – Стария.

От 18:00 до 18:30 ч. – Пешеходен преход от местността „Скока“ на Турийска река до устието на Излянска река и мястото за нощуване. Изграждане на лагер – Бивак № 1. Нощуване на палатки. Осигурено е барбекю на поляната, което ще предложи скара, салата, напитки, закуски, чай и кафе, срещу заплащане на място. Предвидена е и възможност за всички, които искат сами да приготвят храната си за вечеря със собствени продукти. За тези от туристите, които желаят, по предварителна /от вечерта/ заявка, ще се осигури „сух пакет“ за следващия обяд.

От 20:30 ч. до 22.30 ч. – Културна програма:

  • Прожекция на документалния филм „Мъже от огън“ (реж. Олег Ковачев, 51 мин.)
  • Разказ-беседа за пътя на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа с водещ Христо Недялков

 

Втори ден – 05.08.2022 г. /петък/:

От 07:00 до 08:00 ч. – Ставане, лична хигиена, закуска и прибиране на лагера. За закуска срещу заплащане на място ще бъдат предложени чай, кафе, закуски, както и по желание „сух пакет“ за следващия обяд. Участващите, разделят багажа си. Личния багаж носят сами, багажът за лагеруването ще бъде извозен от организаторите до Бивак № 2.

От 08:00 до 18:00 ч. – Пешеходен преход от Бивак № 1 до мястото за нощуване – Бивак № 2. Обяд на принципа „сух пакет“. Изграждане на бивак. Осигурено е барбекю на поляната, което ще предложи скара, салата, напитки, закуски, чай и кафе, срещу заплащане на място. Предвидена е възможност за всички, които искат сами да приготвят храната си със собствени продукти. Нощуване на палатки.

От 20:00 до 22:00 ч. – Културна програма:

Спомен-беседа за починалите през последната година съмишленици на Похода с участието на проф. Пламен Павлов, съмишленици от Сливен и София.

 

Трети ден 06.08.2022 г. /събота/:

07:00 до 08:00 ч. – Ставане, лична хигиена, закуска и прибиране на лагера. За закуска срещу заплащане на място ще бъдат предложени чай, кафе и закуски. За всички участници в поклонението на връх „Къдрафил“ организаторите ще предложат за обяд традиционния фасул курбан, който се раздава на място на всички поклонници. За тези от туристите, за които това е недостатъчно, по желание и предварителна /от вечерта/ заявка, ще се осигури „сух пакет“ за следващия обяд. Участниците в похода разделят багажа си – личния багаж носят сами, багажът за лагеруване ще бъде извозен от организаторите до центъра на село Свежен.

От 08:00 до 10:30 ч. – Пешеходен преход от Бивак № 2 до връх Къдрафил.

11:00 ч. – участие в поклонението на гроба на Хаджи Димитър. Поднасяне на венци и цветя.

13:00 ч.– Връчване на грамоти за участие и закриване на похода. Отпътуване на участниците.

IV. РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕНАСЯНЕТО НА РАНЕНИЯ ВОЙВОДА

Паралелно с туристическия поход ще се осъществи за трети пореден път и реконструкция по пренасянето на ранения Хаджи Димитър от вр. Бузлуджа до вр. Къдрафил. Всички родолюбиви българи (мъже), които имат желание да се включат в тази реконструкция, нека се свържат с Христо Недялков, тел. 088 6463261, e-mail: hr_nedy@yahoo.co.uk

V. ВЕЛОПОХОД

Паралелно с туристическия поход за поредна година ще се осъществи велопоход от Бузлуджа до Къдрафил. Желаещите да се включат във Велопохода, нека се свържат с Марин Муевски, тел. 0894062121.

VI. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В похода имат право да участват членове на БТС в групи по дружества и индивидуални участници след предварителна заявка, други туристически организации, граждани и туристи с добра физическа и психическа подготовка за преходи в средновисока планина. Спазването на изискванията по преминаването на туристическия маршрут е задължително. Водачът и организаторите не носят отговорност за индивидуални и самоволни действия на туриста.

VII.     МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ

Организаторите поемат организационните разходи и вътрешния транспорт. Другите разходи са за сметка на участниците или изпращащите ги организации. Всеки участник си осигурява храна, напитки и лекарства за похода.

VIII.   ЕКИПИРОВКА

Участниците следва да са екипирани с подходящо облекло и обувки според сезона. Да осигурят индивидуалното си бивачно оборудване.

IX. ЗАСТРАХОВКА – ЗЛОПОЛУКА С ПОКРИТИЕ 1000 лв.

Задължителен ангажимент на всеки участник е наличието на туристическа застраховка с минимално покритие на стойност 1000 лв. (хиляда лева). Застраховките се представят на водача при пристигане на хижа Малка Бузлуджа.

X. ЗАЯВКА – УЧАСТИЕ

Заявки за участие в похода, както и за въпроси и уточнения, отправяйте към:

Община Брезово

Иван Тачев

Зам.-кмет на Община Брезово

Тел. 0885800704

е-mail: zam.kmet@brezovo.bg

 

Туристически информационен център – гр. Брезово

Радко Шопов, тел. 0878399001

Мирена Чоновска, тел. 0877474760

e-mail: tourist.info@brezovo.bg

 

ТД „Средногорец“ – Брезово, гр. Брезово

Олег Константинов, тел. 0894480790

e-mail: olego15@gmail.com

 

При групови заявки, списъкът следва да съдържа:

  • брой участници,
  • телефон за връзка,
  • възраст и пол на участниците.

За водачи на групата се определят водачи от ТД „Орлово гнездо“ – Казанлък и ТД „Средногорец“ – Брезово.

Планът е утвърден от кмета на Община Брезово и ръководството на ТД „Средногорец“ – Брезово.