Долмен Плочата

На връх „Плочата“, който е част от масива „Юнчал“ в Сърнена средна гора, на около 2 км по права линия североизточно от село Златосел, община Брезово, се намира най-големият до сега документиран долмен на територията на България и един от най-големите на Балканите. Засега датировката на тези монументални гробници на тракийски аристократически родове е втората половина на 2-то – началото на 1-то хилядолетие пр. Хр., но вероятно тази датировка ще бъде изместена назад във времето.

От долмена „Плочата“ до наши дни е запазена само погребалната камера, която е с внушителни размери. Размерите на покривната ѝ плоча са 4.10 на 6.10 метра. Вътрешните размери на камерата са височина 2.20 м, ширина при входа 1.80 м, а в дъното – 2 м. Входът на долмена е обърнат точно на изток – посоката, от която се ражда Слънцебога. От дясно на долмена личат следи от подравнявания на скалата, вероятно площадки за поставяне на дарове. Предверието е разрушено. Долменът е изграден в скална среда върху предварително изравнена площадка, която от едната страна е оградена със скали, а от друга ѝ страна се спуска стръмен скалист склон. От мястото се открива хоризонт към Тракийската равнина и при хубаво време се виждат дори северните склонове на Родопите. Мястото е специално избрано, тъй като от него се вижда цялата територия, над която е властвал положеният в долмена владетел. Така и от отвъдния свят той и родът му могат да контролират територията, която владеят. Траките са вярвали в безсмъртието и че преминалите в Отвъд предци, ако са погребани правилно и им се отдава почит, ще продължат да покровителстват и помагат на живите.

GPS координати N 42 26 11.4, E 25 01 37, надморска височина 654 м

Разгледайте още снимки от обекта – ТУК.